Woningbouw Viveste gaat voor asbest(daken)vrij Wijk bij Duurstede

11 oktober 2019 – Woningbouwvereniging Viveste blikt terug op een succesvolle verwijdering van de asbestdaken binnen hun woonbestand in Wijk bij Duurstede. Ondanks het door de Eerste Kamer verworpen asbestdakenverbod voert Viveste een actief asbestbeleid.

We spreken Jeroen Koetsier, projectleider planmatig onderhoud voor Viveste (voorheen Woningstichting Volksbelang). Koetsier vertelt dat het asbestbeleid binnen Viveste de afgelopen jaren sterk verbeterd is. Zo’n 5 jaar geleden startte de woningbouwvereniging met een inventarisatie van haar woonbestand door vanaf dat moment elke mutatiewoning te laten onderzoeken op (de mogelijke) aanwezigheid van asbesttoepassingen. Daarnaast worden bij de onderhouds- en renovatieprojecten standaard asbestonderzoeken uitgevoerd. “De veiligheid van onze bewoners, ketenpartners en eigen medewerkers staat hierbij hoog in het vaandel. Zo voeren we actief beleid bij onderhoudsprojecten. Vooraf kijken we of er bijvoorbeeld verborgen asbesttoepassingen zijn verwerkt in kokers of dat er asbesthoudende kit aanwezig is voorafgaand aan schilderprojecten. “Waar nodig acteren we hier op door het asbest te verwijderen, in te pakken en bewoners over de mogelijke risico’s te informeren”, aldus Koetsier.

Versnelling
Sinds afgelopen week is Viveste asbestdakenvrij. Dit is een grote stap, helemaal omdat er momenteel geen asbestdakenverbod van kracht is. Waarom dan toch de keuze om de sanering door te zetten? “Enkele jaren geleden kreeg Wijk bij Duurstede ongewenst bezoek van een enorme windhoos. Dit leidde niet alleen tot asbestverontreinigingen. Het opende ook de ogen voor de risico’s van het behouden van asbestdaken. Mede hierdoor hebben we extra aandacht voor het onderwerp en zijn we in de versnelling gegaan. Daarnaast heeft het voor ons als woningbouwvereniging voordelen in de beheerskosten, risicobeperking en hebben we een aanbestedingsvoordeel”, vertelt Koetsier.

In de afgelopen jaren saneerde Viveste circa 100 daken. Dit jaar zijn de laatste 49 asbestdaken gesaneerd. Er zit een klein grijs gebied in beplating die door bewoners zelf is aangebracht op bijvoorbeeld een kippenhok of extra berging. Deze daken worden gesaneerd bij mutatie of wanneer hier eerder aanleiding voor is.

Grote schoonmaak
Een saneringstraject is overigens niet geheel nieuw voor Viveste. Zo is er eerder al een “grote schoonmaak” gehouden, waarbij alle asbesthoudende vloerluiken planmatig vervangen zijn. Hiervoor is een asbestverwijderingsbedrijf ingezet. Jeroen vertelt ons dat de woningbouwvereniging gewoon graag van het asbest af wil. Naast de financiële voordelen en risicobeperking voelt het ook goed om bij te dragen aan een schonere en veiligere leefomgeving.