Waarom van uw asbestdak af?

Daken die asbest bevatten zijn minimaal 25 jaar oud. Weer en wind zorgen ervoor dat asbestvezels vrijkomen uit deze daken. Deze vezels zijn potentieel kankerverwekkend en komen in de lucht en grond terecht en zijn daarmee schadelijk voor mens en milieu. Met het vervangen van uw asbestdak beschermt u uzelf en uw omgeving, onderhoudt u uw pand goed en voorkomt u nare verzekeringsperikelen bij (storm)schade en brand. Het verwijderen van uw asbestdak is niet verplicht maar wel verstandig. Steeds meer eigenaren verwijderen dan ook hun asbestdak en dragen daarmee bij aan een schonere leefomgeving en milieu.

Asbestdaken kleiner dan 35 m² mag u onder bepaalde omstandigheden zelf verwijderen. Is uw dak eenmaal verweerd of beschadigd, dan moet u dit door een gecertificeerde saneerder laten doen. Het is daarom interessant om op tijd uw asbestdak te vervangen.

Verzekering

Als uw asbestdak beschadigd raakt – bijvoorbeeld door brand of hagel – kunnen er asbestdeeltjes in de omgeving terechtkomen. Hierdoor ontstaat een gevaarlijke situatie voor de omgeving. De kosten om dit op te ruimen, kunnen oplopen tot tienduizenden euro’s. Check of uw opstalverzekering de opruimkosten vergoedt, en tot welk bedrag (misschien is er een maximum). Er zijn ook steeds meer verzekeraars die overwegen opruimkosten helemaal niet meer te vergoeden. U draait dan zelf op voor de kosten om het asbest op te ruimen.

Meer informatie