Tips voor het plaatsen van een nieuw dak

Als uw asbestdak eraf is, is het tijd voor een nieuw dak. Dit kunt u laten doen. Maar u kunt ook zelf aan de slag gaan. Hieronder vindt u daarvoor een stappenplan. Uitgebreide informatie is vaak beschikbaar bij uw bouwmarkt.

Stap 1: kies het soort golfplaat

Golfplaten lenen zich goed voor de dakbedekking van kleinere gebouwen zoals garages, tuinhuisjes en carports. Bepaal welk soort golfplaat u kiest voor uw nieuwe dak: bijvoorbeeld bitumen, PVC, PET of polyester golfplaten.

Stap 2: bereken het aantal golfplaten

Bereken het aantal golfplaten dat u nodig heeft. Dat is afhankelijk van het soort golfplaat en van de hellingshoek van het dak. De hellingshoek moet minimaal 7° zijn, zodat water goed kan wegstromen. Houd bij het bepalen van het aantal platen rekening met een overlap in de breedte van tenminste een complete golf en in de lengte van minimaal 15 cm.

Stap 3: zorg voor een goede ondersteuning van de golfplaten

Zorg door middel van dakbalken voor een stevige constructie om de golfplaten te ondersteunen. De afstand tussen de balken is afhankelijk van het soort golfplaat en van de hellingshoek van het dak. Zorg als u voor een lichtere constructie kiest in ieder geval voor ondersteuning van de golfplaten met regels (balken) die om de 30 cm geplaatst zijn.

Stap 4: plaats de eerste golfplaat

Zorg ervoor dat de wind zo min mogelijk grip krijgt en er geen sneeuw of regen tussen de platen door kan worden geblazen. Het startpunt voor het leggen van de golfplaten kan dus afhankelijk van de heersende windrichting verschillen: links of rechts onderaan. Laat de plaat aan de onderkant en aan de zijkant een paar cm uitsteken.

Stap 5: plaats de volgende golfplaat erboven

Plaats indien nodig de golfplaat die daarboven moet komen. Denk aan de overlap. Dat is per golfplaat anders. Zaag of slijp bij een te grote overlap de golfplaat op maat.

Stap 6: zet de golfplaat vast

Zet de golfplaat eerst bij de tweede en de voorlaatste golf vast om te zien of de plaat goed haaks op de constructie ligt. Gebruik een schroef of boormachine om de schroefgaten voor te boren, hiermee voorkom je breuk en andere schade aan de golfplaat. Sla om lekkage te voorkomen de nagels altijd door de top van een golf en sluit na de bevestiging het plastic kapje van de nagels/schroeven.

Gebruik je kunststof golfplaten, gebruik dan golfplaatschroeven. Deze moet je altijd voorboren met een iets breder boortje. De golfplaat kan dan nog uitzetten. Bitumen golfplaten mogen niet voorgeboord worden.

Stap 7: zet de golfplaat verder vast

Als de golfplaat goed ligt, schroef deze dan (afhankelijk van het dakoppervlakte) op iedere golf of om de 2 á 3 golven vast. Doe dit in de lengte op iedere steunbalk met golfplaatnagels of -schroeven. Sla de spijkers niet te diep en trek de schroeven niet te hard aan (vast is vast). Er mag geen druk op de platen komen, omdat de golfplaat dan kan knappen.

Stap 8: plaats eerste rij aan andere zijde dak

Bevestig bij een dak met een nok meteen de eerste rij platen aan de andere schuine zijde van het dak (ook hier links of rechts onderaan beginnen) en vervolgens ook het nokstuk.

Stap 9: plaats de rest van de golfplaten

Werk zo rij voor rij af. Zorg voor een overlap in de breedte. Deze overlap is per soort golfplaat anders.

Stap 10: zaag de laatste rij golfplaten op maat

Zaag de laatste rij platen op maat met geschikt gereedschap voor het type golfplaat, dit kan onder andere een slijptol of een zaag zijn. Zo’n sluitstuk moet minimaal uit 3 golven bestaan. Bij golfplaten met een ‘kleine’ golf is het raadzaam om wat meer golven te nemen (breedte van ongeveer 30 cm).

Stap 11: maak en plaats windveren (optioneel)

Werk eventueel het golfplaten dak aan de kopse voor- en achterzijde af met windveren. Deze maak je door twee geschilderde latten haaks tegen elkaar te bevestigen (schroef 3×40). Zet de windveren aan de bovenzijde met schroeven vast. Zorg ervoor dat je ook hier weer door de top van een golf schroeft.

Stap 12: werk het golfplaten dak verder af

Plaats eventueel onderaan de afvoerende zijde van het golfplaten dak een dakgoot. Aan de bovenzijde komt een windveer. In geval van een aangrenzende muur: zelfklevend afdichtingsband of een loodslab die in de bovenliggende voeg van de muur komt (infrezen).