Resultaten inventarisatie asbesthoudende leidaken

Resultaten inventarisatie asbesthoudende leidaken

17 december 2019 – In het verleden zijn naast asbesthoudende daken in de vorm van golfplaten ook asbesthoudende dakleien gebruikt. Stap een was te achterhalen om hoeveel leidaken in de provincie Utrecht het gaat en hoe groot het probleem dus is.

Voor eigenaren van asbesthoudende leidaken geldt een aparte probleemstelling. Saneren van leistenen daken is namelijk veel duurder dan het saneren van een golfplaten dak. Door de hogere saneringskosten en hoge vervangingskosten van dakleien is de stap om het leien dak te vervangen veel groter dan de vervanging van een golfplaten dak.

Onderzoek asbesthoudende leidaken

Het doel van het provinciaal project leidaken is om de omvang van het probleem inzichtelijk te maken. In eerste instantie door een inschatting te maken van de hoeveelheid asbesthoudende leidaken binnen de provincie Utrecht. Hiervoor zijn uiteindelijk de volgende stappen ondernomen:

Resultaten

Op basis van de resultaten van het onderzoek blijkt dat het bij ongeveer 1/3 van de panden met asbestverdachte leien om kerken gaat. Circa 1/3 van de panden zijn nieuwere woningen na 1990 (meestal asbestvrij) en het overige gedeelte zijn met name woningen gebouwd tussen 1900 en 1990. Van deze woningen is naar verwachting slechts een klein percentage daadwerkelijk asbesthoudend.

Per gemeente variƫren de resultaten. Voorlopige conclusie is dat het probleem lijkt mee te vallen. Waarschijnlijk gaat het per gemeente hooguit om een paar woningen waar voor particuliere eigenaren in de toekomst een probleem kan ontstaan omdat zij een asbesthoudende leidak hebben. De gegevens van de steekproef worden verder uitgewerkt om meer zicht te krijgen op het aantal asbesthoudende leidaken in de provincie Utrecht.