Missie informatieteam asbestdaken

Eind 2017 is het informatieteam asbestdaken opgericht met als doel de sanering van asbestdaken regionaal aan te jagen. We ondersteunen gemeenten die de sanering van asbestdaken willen versnellen. Samen realiseren we acties die zijn geformuleerd in het Samenwerkingsprogramma VTH 2018 (Provinciaal Milieu Overleg).

Wilt u meer weten? Sparren over de beste aanpak voor het saneren van asbestdaken voor uw gemeente?

Mail naar informatieteamasbestdaken@odru.nl of bel ons op 088 – 022 50 00 en we komen graag langs.