SVn-leningsregeling asbestdaken

Om eigenaren van asbestdaken te stimuleren hun asbestdak te vervangen heeft de provincie Utrecht in 2021 het programma “Asbestdaken op nul in 2030” vastgesteld. Sindsdien zijn diverse stimuleringsactiviteiten gestart. Om de laatste (financierings)drempel voor particulieren weg te nemen heeft de provincie Utrecht in samenwerking met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) een leningsregeling asbestdaken vastgesteld. Dankzij verschillende leningsvormen kan iedereen, ongeacht zijn of haar financiële situatie, een lening voor een asbestdakvervanging afsluiten. Plus, als iemand zijn/haar asbestdak laat vervangen, biedt dat een koppelkans om dakisolatie en zonnepanelen op het nieuwe dak te laten plaatsen.

Jouw gemeente hoeft geen geld voor deze leningen beschikbaar te stellen maar vervult wel een cruciale rol in het aanvraagproces. Nadat de gemeenteraad de verordening leningsregeling asbestdaken heeft vastgesteld, kunnen particulieren met een asbestdak bij jouw gemeente een lening aanvragen. SVn is vervolgens de instantie die de lening verstrekt.

Daarnaast is de SVn-leningsregeling asbestdaken ervoor bedoeld om asbestdaksanering te stimuleren. Daarom is het belangrijk dat de doelgroep (eigenaren van asbestdaken in jouw gemeente) van het bestaan en het nut van de regeling op de hoogte zijn. Actieve communicatie met potentiële aanvragers in jouw gemeente is dus van belang. Met een handreiking, de formele documenten en de communicatietoolkit kun je hiermee aan de slag!

Een handreiking, de formele documenten en een communicatietoolkit behorende bij de SVn-leningsregeling asbestdaken heeft de provincie Utrecht op 20 juni 2023 per mail naar alle gemeenten verzonden. Heb je de documenten niet ontvangen of heb je een vraag over een document, mail dan aub naar annnelies.dejong@odru.nl. Voor vragen over de SVn-leningsregeling zelf kun je contact opnemen met Bram ten Bosch, Programmanager Asbestdaken via bram.ten.bosch@provincie-utrecht.nl.

Mediakit

Afbeeldingen om te gebruiken bij de communicatie, met en zonder kredietwaarschuwing. Kant en klaar beeldmateriaal in verschillende formaten, voor verschillende media. Downloadlink Wetransfer: https://we.tl/t-25FT03QZef

Het laatste nieuws over de SVn-leningsregeling asbestdaken
Juni 2023
Op 20 juni ontvingen alle gemeente in de provincie Utrecht van Bram ten Bosch, Programmamanager bij de provincie Utrecht, per mail een volledig informatiepakket aan de hand waarvan gemeenten de SVn-leningsregeling asbestdaken verder kunnen ‘uitrollen’. Inmiddels bereiden meerdere gemeenten een raadsvoorstel voor de verordening voor!