Leidraad asbesthoudende leidaken

Leidraad asbesthoudende leidaken in de maak

20 juni – Het Landelijke Programmabureau geeft in hun nieuwsbrief aan dat ze binnenkort met een leidraad komen voor het saneren van asbesthoudende leidaken. Ook binnen de regio Utrecht loopt een apart project over deze daken.

Voor eigenaren van asbesthoudende leidaken geldt namelijk een aparte probleemstelling. Het saneren van leistenen daken is veel duurder dan het saneren van golfplaten (vijf tot tien keer duurder). De sanering van een relatief klein leien dak brengt zo al hoge kosten met zich mee.

Inventarisatie
Het informatieteam asbestdaken bepaalt op dit moment hoeveel leidaken er binnen de provincie Utrecht zijn op basis van het regionale asbestdakenbestand. Per gemeente verschilt het aantal leidaken sterk, dit varieert van geen of enkele bouwwerken met leien daken tot meer dan 200 asbestverdachte leidaken binnen één gemeente. Binnen de lopende analyse vallen op dit moment verschillende bouwwerken af. Hier wordt uiteindelijk toch geen leien dak aangetroffen, maar een gelijkend dak zoals bijvoorbeeld dakpannen of dakshingles. We verwerken de resultaten in de regionale kaart en informeren de betreffende gemeenten hier actief over.

Heb je vragen over dit project? De contactpersoon is Olaf Verhagen, tel. 088 – 0225000, e-mail o.verhagen@odru.nl.