Kosten voor het verwijderen van asbestdaken voor particulieren

Zelf verwijderen van het asbestdak

Als u zelf de golfplaten van een klein schuurtje kleiner dan 35 m² verwijdert, bent u voor een paar honderd Euro klaar, inclusief nieuw dak. Overweeg hierbij ook om in samenspraak met uw buren uw asbestdak te verwijderen. Denk bijvoorbeeld aan het gezamenlijk inkopen van nieuwe daken en het afvoeren van de oude daken. Start of sluit u aan bij een collectieve actie, dat scheelt regelwerk en u krijgt makkelijker een scherpere prijs. Zo kunt u met de buren besparen op de uiteindelijke kosten.

Kosten berekenen voor het laten verwijderen

Moet u het dak van uw huis laten vervangen, dan kunnen de kosten flink oplopen voor de inventarisatie, huur van een bouwlift, nieuwe dakbedekking en arbeidsloon. Ook is het laten verwijderen van dakleien een stuk duurder dan het verwijderen van golfplaten. Vraag voor een exacte prijs een aantal offertes op bij gecertificeerde saneerders in de buurt. U kunt gecertificeerde saneerders vinden via www.ascert.nl. Weet u de oppervlakte van uw dak? Maak dan gebruik van onderstaande rekenmodule.

Nee? De berekening is (lengte x breedte) + 10%.

* Let op, het bedrag uit deze berekening is een indicatie! U kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Nationaal asbestfonds particulieren

Om particuliere dakeigenaren te stimuleren om hun asbestdak te verwijderen, wordt een fonds opgericht. Dakeigenaren die geen lening bij de bank kunnen krijgen kunnen, waarschijnlijk t/m 2028, een lening uit het fonds krijgen. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) gaat het fonds beheren. De benodigde omvang van het fonds wordt geschat op 100 miljoen euro. I&W draagt maximaal 12 miljoen euro bij en de deelnemende provincies en gemeenten vullen het door hen benodigde bedrag aan. De schatting is dus dat dit in totaal maximaal 88 miljoen euro is. Maar de uiteindelijke omvang van het fonds wordt bepaald aan de hand van deelname. Er is hierbij geen sprake is van één totaal fonds, maar van een faciliteit met op zichzelf staande regelingen van deelnemende gemeenten en provincies op grond waarvan leningen worden verstrekt.

Provincies en gemeenten hebben na het daadwerkelijk oprichten van het fonds, 18 maanden om zich in te tekenen en de eigen financiering rond te krijgen om in aanmerking te komen voor de bijdrage van het Rijk.

De juridische en financiële aspecten worden op dit moment verder uitgewerkt. De planning is dat dit fonds nog in 2020 operationeel is.

Asbestdak er af, duurzaam dak er op

Na het verwijderen van het astbestdak is het plaatsen van een nieuw dak de volgende stap. Als je het nieuwe dak isoleert of een geel (dak waarop duurzame energie wordt opgewekt, bv met zonnepanelen), groen (dak begroeid met planten, kruiden of grassen) óf blauw dak (regenwater blijft tijdelijk op het dak staan) terugplaatst, kun je een deel van je investering terugverdienen. Goed voor jezelf en voor het milieu! Hieronder vind je diverse regelingen van de Rijksoverheid en de provincie Utrecht voor het verduurzamen van jouw dak!

Subsidieregelingen verduurzamen dak 

Waarom een asbestdak samen verwijderen?

Kosten voor bedrijven