Ik heb een agrarische onderneming

In en op veel stallen en opslagruimten die gebouwd zijn tot aan 1993, is asbest verwerkt. Vooral in golfplaten en in gevels. Dit betekent een risico voor de gezondheid van u als ondernemer en van de omgeving. Ook de waarde van uw vastgoed daalt. Het is dus in uw persoonlijke en bedrijfsbelang om die risico’s waar mogelijk te beperken.

Flyer Vervang in vier stappen je asbestdak mbv de Asbesttrein (>35m2)
Animatie Vervang je asbestdak in vier stappen mbv de Asbesttrein (>35m2)

Vervang in vier stappen je asbestdak met behulp van de Asbesttrein!

Stap 1. Asbestinventarisatie uitvoeren, onderzoek doen naar beschermde diersoorten onder het dak én sloopmelding indienen
• Laat een asbestinventarisatierapport opstellen door een asbestinventarisatiebedrijf. Check op www.ascert.nl of een bedrijf gecertificeerd is in het inventariseren van asbest.
• Laat een ecologisch onderzoek doen zodat duidelijk is of er beschermde diersoortenleven onder het dak en welke maatregelen nodig zijn om deze dieren te beschermen.
• Dien een sloopmelding in bij je gemeente via het Omgevingsloket online. Doe dit minimaal vier weken voor aanvang van de werkzaamheden. Deze melding moet volledig zijn en u moet altijd de asbestinventarisatie toevoegen.

Stap 2. Asbestdak saneren

• Laat het asbestdak verwijderen door een asbestsaneerder. Check op www.ascert.nl of een bedrijf gecertificeerd is in het verwijderen van asbest.

Stap 3. Nieuw dak plaatsen
• Bepaal de nieuwe dakbedekking. Overweeg hierbij een duurzaam dak! In sommige gevallen is het nodig dat de aannemer een constructieberekening uitvoert.
• Laat het nieuwe dak plaatsen door een bouwkundig aannemer.

Stap 4. Verduurzamen
• Deze stap is optioneel: kies voor een duurzaam dak en begin direct met besparen! Informatie over duurzame daken vind je onder andere op www.nmu.nl en op www.milieucentraal.nl. Daarnaast vind je op www.asbestdakenopnul.nl/subsidies een overzicht van subsidies, leningen en regelingen voor het verduurzamen van het dak. Kijk wat er voor jou mogelijk is!

Asbestdaksanering in het buitengebied? Schakel de plattelandscoach in!

Asbestsanering in het buitengebied gaat vaak gepaard met een nieuwe functie van het pand en/of met het plaatsen van zonnepanelen.
Een plattelandscoach kan je hierbij deskundig begeleiden en adviseren. Deze plattelandscoaches worden gefinancierd door de provincie
Utrecht. Ga naar www.lami.nl/plattelandscoaches voor meer informatie.

Kom gezamenlijk van het asbestdak af!

Je asbestdak vervangen tegelijk met het asbestdak van andere dakeigenaren heeft voordelen. Beslissingen maken, partijen selecteren, offertes beoordelen: samen sta je sterker! En wist je dat marktpartijen vaak korting bieden bij het vooruitzicht van een saneringsproject van meerdere asbestdaken? Voor gezamenlijke asbestsaneringsinitiatieven staat er ook hulp van buitenaf klaar. Betrek daarom je gemeente bij de plannen!

Informatie LTO

Het verwijderen van asbestdaken in de agrarische sector is complex en vraagt om een geïntegreerde aanpak. Informatie over de activiteiten van het LTO op dit gebied kunt u op de website van LTO lezen.

Informatie over activiteiten LTO

Kosten voor het verwijderen

Zoek een gecertificeerd bedrijf