Collectieve wijkactie asbest in Nieuwegein

Collectieve wijkactie asbestdaken in Nieuwegein
Veel woningen in Nieuwegein zijn in de jaren ’70 en ’80 gebouwd. In die jaren is op grote schaal asbest verwerkt in woningen en in schuurtjes. Hoewel een landelijk asbestverbod van de baan is en het vervangen van asbestdaken primair een verantwoordelijkheid is van pandeigenaren, kiest de gemeente Nieuwegein juist nu voor actie.

“Asbestvezels zijn potentieel kankerverwekkend en komen in de lucht en grond terecht en zijn daarmee schadelijk voor mens en milieu. De kans op asbestverspreiding door brand, storm of vandalisme neemt ieder jaar toe, zolang asbest op de daken blijft liggen. Om eigenaren te bewegen tot sanering over te gaan ‘ontzorgt’ de gemeente Nieuwegein dakeigenaren op verschillende manieren. Dit gebeurt via communicatie en bewustwording en via een collectieve wijkgerichte aanpak. We zien graag dat inwoners in actie komen en vooral collectief kansen benutten door als wijk of buurt asbest te saneren”, aldus Jasper Blom, beleidsadviseur Toezicht, Veiligheid en Leefbaarheid bij de gemeente Nieuwegein.

Het informatieteam asbestdaken ondersteunt de gemeente Nieuwegein bij de communicatie naar de dakeigenaren en bij de collectieve wijkactie.

asbestdak