PCB voortaan meegenomen in bodemonderzoek naar asbestverontreiniging

Februari 2023
Als daken van asbesthoudend plaatmateriaal niet voorzien zijn van dakgoten kan er door verwering asbest in de bodem terechtkomen. Recent is gebleken dat de kans bestaat dat er bij een asbestverontreiniging ook een PCB-verontreiniging in de bodem aanwezig is. De ODRU en de RUD achten het noodzakelijk om bij onderzoek naar de aanwezigheid en/of de omvang van een asbestverontreiniging in druppelzones, ook onderzoek uit te voeren naar de parameter PCB.

> Lees meer over dit onderwerp.

Meer nieuwsberichten