“Asbestdaken” op de agenda in Den Haag: wat is er besproken en wat is er beslist?

Februari 2023
Eind januari stonden zowel het landelijke asbestdakenbeleid als de voortgang aanpak asbestdaken op de agenda in Den Haag.
Benieuwd naar wat er is besproken en beslist? Via deze link vind je de brieven van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal mbt het asbestdakenbeleid en de voortgang aanpak asbestdaken. Tevens vind je er de beslisnota’s Asbestdakenbeleid en Voortgang aanpak asbestdaken. Stay tuned!

Meer nieuwsberichten