Asbestdaken saneren en diersoorten beschermen

December 2022
In onze woonomgeving komen diersoorten als huismussen, uilen, zwaluwen en vleermuizen voor. Eén van de plekken waar deze dieren zich nestelen, is onder het dak. Omdat de biodiversiteit ernstig terugloopt in Nederland willen we de dieren die er nog zijn zo goed mogelijk beschermen. Daarom moet iedereen die een asbestdak wil saneren vermijden dat de sanering beschermde dieren (en planten) verstoort. Met andere woorden: iedere dakeigenaar moet bij een asbestdaksanering aan de Wet natuurbescherming voldoen. Zo beschermen we de dieren en planten met elkaar!

De Wet natuurbescherming houdt onder andere in dat je moet voorkomen dat je beschermde dieren doodt, verwondt of verstoort. Daarom moet je voor aanvang van de saneringswerkzaamheden door een deskundige laten inventariseren of er dieren onder het dak voorkomen. Is dit het geval, dan moet je een ontheffing bij de provincie aanvragen. Als de ontheffing wordt verleend, kun je het asbestdak (laten) saneren. Volg hierbij wel de maatregelen op die in de ontheffing worden voorgeschreven, zoals het saneren buiten het broedseizoen of het plaatsen van (vervangende) nestkasten.

Toezichthouders van de RUD Utrecht kunnen controleren of je bij het saneren van asbestdaken de Wet natuurbescherming naleeft.

> Tip voor deskundig ecologisch advies en onderzoek: www.netwerkgroenebureaus.nl.
> Kijk hier voor meer informatie over asbestsaneringswerkzaamheden met gevolgen voor beschermde dieren en planten.

Meer nieuwsberichten