Plattelandscoaches helpen Utrechtse agrariërs met toekomstscenario

November 2022
Vanwege de ontwikkelingen in de landbouw op Europees, landelijk, provinciaal en lokaal niveau is het voor veel agrarische ondernemers steeds lastiger om een haalbaar perspectief te ontwikkelen en om toekomstgerichte keuzes te maken. Om hen daarbij te ondersteunen initieerde de Provincie Utrecht eind 2020 de inzet van de plattelandscoaches.

Nicole Lemlijn, projectmanager plattelandscoaches: ‘De plattelandscoaches zetten zich in op basis van de vraag van de agrariër. In deze tijd zijn agrariërs vaak op zoek naar een manier om het verdienmodel van hun onderneming toekomstbestendig te maken.’

In gesprek over asbestsanering
Een onderwerp als asbestsanering is meestal niet het primaire doel van de agrariër en/of erfeigenaar, maar dit wordt wel relevant wanneer er wordt geïnvesteerd in de toekomstbestendigheid van het bedrijf of het erf. De plattelandscoach maakt het saneren van asbestdaken en plaatsen van zonnepanelen dan ook proactief bespreekbaar in de planvorming.

Van de 300 trajecten zijn er inmiddels 86 afgerond met een tevredenheidsmeting. De inzet van plattelandscoaches wordt heel goed gewaardeerd door de deelnemers. De inzet van plattelandscoaches wordt daarom permanent gemaakt

Meer informatie over de plattelandscoaches
Kijk voor meer informatie over de plattelandscoaches op www.lami.nl/plattelandscoaches of neem contact op met Nicole Lemlijn: nicole.lemlijn@provincie-utrecht.nl.

Meer nieuwsberichten