Kijk de interessante documentaire over asbest: ‘Asbest, eine unendliche Geschichte’

September 2022
In september zond de Frans-Duitse tv-zender Arte een interessante documentaire uit over asbest. Hoewel het risico van asbest in de geïndustrialiseerde landen al lang bekend is, is het gevaar zeker nog niet geweken. De bestaande asbestindustrieën verdienen er nog goed aan en artsen waarschuwen dat secundaire ziekten wereldwijd zullen blijven toenemen. Ook voor Nederland blijft het belangrijk dat de overheid dit dossier serieus neemt. Al was het maar om het gevaar te onderkennen van de miljoenen tonnen aan asbestafval die in de afgelopen decennia op tal van stortplaatsen in Nederland in de grond zijn gestort en op termijn grote risico’s opleveren. Kijk hier de documentaire ‘Asbest, eine unendlichte Geschichte’ terug.

Meer nieuwsberichten