Hier vindt u alle informatie die u nodig heeft om het asbestdak van uw schuur, woning of bedrijf in de Provincie Utrecht te (laten) verwijderen.

Nieuws

Energiecoöperaties helpen asbestdaksanering versnellen
6 november 2019 – Door het saneren van grote asbestdaken te combineren met het plaatsen van zonnepanelen, kunnen de kosten van de sanering worden terugverdiend door de uitvoerende energiecoöperatie. Daarbij is voor leden van energiecoöperaties een rendement van 4% haalbaar. Dat is de conclusie van het rapport ‘Asbest eraf, zon erop’. Lees verder.

Stappenplan ‘Asbest van het dak’
24 oktober 2019 – Hoe kan ik als particulier zelf mijn asbestdak (<35 m2) verwijderen? Welke stappen moet ik nemen? Wat voor materiaal heb ik nodig? En hoe plaats ik daarna een nieuw dak? De antwoorden staan in de flyer ‘Asbest van het dak’. Lees verder.

Overheid komt met vervolgaanpak verwijderen asbestdaken
14 oktober 2019 – Het kabinet komt met een nieuwe aanpak voor het verwijderen van asbestdaken, nadat eerder dit jaar het wetsvoorstel asbestdakenverbod door de Eerste Kamer werd verworpen. Het plan bevat onder meer een nieuw fonds met leningen voor mensen die van hun asbestdak af willen. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Woningbouw Viveste gaat voor asbest(daken)vrij Wijk bij Duurstede
11 oktober 2019 – Woningbouwvereniging Viveste blikt terug op een succesvolle verwijdering van de asbestdaken binnen hun woonbestand in Wijk bij Duurstede. Ondanks het door de Eerste Kamer verworpen asbestdakenverbod voert Viveste een actief asbestbeleid. Lees verder.

Draagvlak voor vervolg versnellingsaanpak asbestdaken
2 oktober 2019 –  “Ja, wij gaan door met de versnellingsaanpak voor asbestdakensanering, ook zonder perspectief op een asbestdakenverbod”. Een heldere uitspraak tijdens het landelijk bestuurlijk overleg eind september. Nog dit jaar volgt een samenwerkingsovereenkomst. Andere partijen worden opgeroepen om zich aan te sluiten bij deze overeenkomst. Lees verder.

Leidraad asbesthoudende dakleien in de maak
20 juni 2019 – Het Landelijke Programmabureau geeft in hun nieuwsbrief aan dat ze binnenkort met een leidraad komen voor het saneren van asbesthoudende leidaken. Ook binnen de regio Utrecht loopt een apart project over deze daken. Lees verder.

Gevolgen verwerpen wetsvoorstel asbestdakenverbod
20 juni 2019 – De Staatssecretaris van IenW gaat zich beraden over de consequenties van het verwerpen van het wetsvoorstel asbestdakenverbod. Na het zomerreces wordt er een overleg georganiseerd met betrokken partijen, zoals provincies en gemeenten die actief zijn bij het stimuleren van sanering van asbestdaken. Het Landelijke Programmabureau bereidt dit overleg voor door reacties te inventariseren en door in beeld te brengen wat de gevolgen zijn voor de vele versnellingsactiviteiten. Verwachting is dat de Staatssecretaris voor het einde van het jaar met een reactie komt.

Eerste Kamer verwerpt wetsvoorstel asbestdakenverbod
4 juni 2019 – Het “Wetsvoorstel verwijdering asbest en asbesthoudende producten” is op 4 juni door de Eerste Kamer verworpen. De komende tijd kijkt de Staatssecretaris van IenW samen met de betrokken partijen wat de gevolgen zijn voor de versnellingsaanpak. Lees hier meer.

Asbestverdachte daken bij 75% van de gemeenten in beeld  
24 mei 2019 – Van driekwart van de 355 Nederlandse gemeenten is in beeld hoe het staat met het aantal asbestverdachte daken. De Omgevingsdienst regio Utrecht maakte hiervoor een landelijke kaart.
Lees hier het persbericht voor meer informatie.

Samen werken aan versnelling sanering asbestdaken
3 oktober 2018 – Versnelling van de aanpak van sanering van asbestdaken in de provincie Utrecht. Daarvoor kwamen veertig deelnemers uit ruim 21 gemeenten op maandag 1 oktober bij elkaar in het Huis voor de provincie te Utrecht. De bijeenkomst gaf de deelnemers handvatten om daadwerkelijk stappen te zetten. Lees hier meer.

Meer nieuwsberichten