Kosten voor ondernemers voor het verwijderen van asbest.

kosten voor particulieren

De kosten voor het verwijderen van een asbestdak en plaatsen van een nieuw dak lopen flink uiteen. Ze hangen onder andere af van de grootte van het dak en van de nieuwe dakbedekking. Ook kunnen de kosten tussen verschillende asbestsaneerders flink uiteen lopen. Vraag dus altijd meerdere offertes op en kies voor een saneerder uit de buurt. Zo bespaart u op voorrijkosten.

Kosten berekenen

Weet u de oppervlakte van uw dak? Maak dan gebruik van onderstaande rekenmodule.

Nee? De berekening is (lengte x breedte) + 10%.

* Let op, het bedrag uit deze berekening is een indicatie! U kunt hier geen rechten aan ontlenen. De daadwerkelijke kosten voor het verwijderen kunnen afwijken door locatiespecifieke factoren. Ook is het verwijderen van dakleien een stuk duurder dan het verwijderen van golfplaten. Vraag voor een exacte prijs een aantal offertes op bij gecertificeerde saneerders in de buurt. U kunt gecertificeerde saneerders vinden via www.ascert.nl.

Fiscale mogelijkheden

Het investeren van de winst uit uw onderneming in het onderhouden of verbeteren van uw bedrijf is mogelijke fiscaal aftrekbaar. Dit geldt ook bij het saneren van uw asbestdak. Lees er hier alles over.

Asbestdak er af, zonnepanelen er op

Als u uw dak meteen isoleert of zonnepanelen plaatst, verdient u een deel van uw investering terug. Lees meer over zonnepanelen

Asbestdak en verzekering

Als uw asbestdak beschadigd raakt – bijvoorbeeld door brand of hagel – kunnen er asbestdeeltjes in de omgeving terechtkomen. Hierdoor ontstaat een gevaarlijke situatie voor de omgeving. De kosten om dit op te ruimen kunnen oplopen tot tienduizenden euro’s. Steeds meer verzekeraars overwegen om de opruimkosten niet meer vergoeden. U draait dan zelf op voor de kosten om het asbest op te ruimen.