4.500.000

Samen de teller op nul.

In de provincie Utrecht ligt nog ca. 4,5 miljoen m² aan asbestverdachte daken. Asbestdaken moeten voor december 2024 verwijderd zijn. Tijd om het tempo van saneren op te voeren om de teller op tijd naar nul te brengen. Samen zijn we verantwoordelijk om te voorkomen dat het asbest uit deze daken in ons milieu terecht komt.

Informatieteam asbestdaken: de aanjagers

Eind 2017 startten we als informatieteam asbestdaken met als doel het regionaal aanjagen van de sanering van asbestdaken. We ondersteunen gemeenten die de sanering van asbestdaken willen versnellen. Samen realiseren we acties die zijn geformuleerd in het Samenwerkingsprogramma VTH 2018 (Provinciaal Milieu Overleg). Wilt u meer weten? Sparren over de beste aanpak in uw gemeente? Mail naar informatieteamasbestdaken@odru.nl en we komen graag langs.

Informatie over uw gemeente?

Kijk op onderstaande pagina voor een overzicht van initiatieven, ondersteuning en adressen in uw gemeente.

Overzicht gemeenten

Nieuws

Bekijk hier regionaal en landelijk nieuws rondom de sanering van asbestdaken.

Nieuwsfeed

Aanpak

Het informatieteam heeft verschillende thema’s al verder uitgewerkt:

Toolkit VNG

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in juli 2016 het Programmabureau voor de Versnellingsaanpak asbestdaken sanering opgericht. Zij ontwikkelden, samen met de ambassadeurs van de versnellingsaanpak, onder andere een toolbox voor gemeenten met informatie over versnellingsinitiatieven en communicatiemiddelen om deze te ondersteunen.

Lees hier meer over de versnellingsaanpak.