4.500.000

Samen de teller op nul.

In de provincie Utrecht ligt nog ca. 4,5 miljoen m² aan asbestverdachte daken. De meeste provincies en gemeenten gingen ervan uit dat er vanaf 2024 een landelijk verbod zou komen op asbestdaken. De eerste kamer stemde op 4 juni 2019 tegen dit verbod. Dit betekent niet dat nu de urgentie om asbestdaken te saneren verdwenen is. Daken die asbest bevatten zijn namelijk minimaal 25 jaar oud. Weer en wind zorgen ervoor dat asbestvezels vrijkomen uit deze daken. Deze vezels komen in de lucht en grond terecht en zijn daarmee schadelijk voor mens en milieu. Ook als asbestdaken beschadigd raken, bijvoorbeeld door brand of hagel, ontstaat er een gevaarlijke situatie voor de omgeving. Bovendien kunnen de kosten om dit op te ruimen oplopen tot tienduizenden euro’s. Steeds meer verzekeraars overwegen om dit niet meer te vergoeden.

Tijd dus om het tempo van saneren op te voeren en de teller naar nul te brengen. Samen zijn we verantwoordelijk om te voorkomen dat het asbest uit deze daken in ons milieu terecht komt.

Informatieteam asbestdaken: de aanjagers

Eind 2017 startten we als informatieteam asbestdaken met als doel het regionaal aanjagen van de sanering van asbestdaken. We ondersteunen gemeenten die de sanering van asbestdaken willen versnellen. Samen realiseren we acties die zijn geformuleerd in het Samenwerkingsprogramma VTH 2018 (Provinciaal Milieu Overleg). Wilt u meer weten? Sparren over de beste aanpak in uw gemeente? Mail naar informatieteamasbestdaken@odru.nl en we komen graag langs.

Informatie over uw gemeente?

Kijk op onderstaande pagina voor een overzicht van initiatieven, ondersteuning en adressen in uw gemeente.

Overzicht gemeenten

Nieuws

Bekijk hier regionaal en landelijk nieuws rondom de sanering van asbestdaken.

Nieuwsfeed

Aanpak

Het informatieteam heeft verschillende thema’s al verder uitgewerkt:

Toolkit VNG

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in juli 2016 het Programmabureau voor de Versnellingsaanpak asbestdaken sanering opgericht. Zij ontwikkelden, samen met de ambassadeurs van de versnellingsaanpak, onder andere een toolbox voor gemeenten met informatie over versnellingsinitiatieven en communicatiemiddelen om deze te ondersteunen.

Lees hier meer over de versnellingsaanpak.